Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό τιμών εκκίνησης, για τις 13 ζώνες του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό τιμών εκκίνησης, για τις 13 ζώνες του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο