Πρόσκληση από την Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλ/νίας για παροχή πληροφοριών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας καλεί οιονδήποτε γνωρίζει την ταυτότητα των προσώπων, που έχουν κατασκευάσει ή χρησιμοποιούν τα αναχώματα εντός θαλάσσιου χώρου στη θέση «Κλειστά» στην κεντρική λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου της Δ.Ε. Οινιαδών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου όπως αποτυπώνονται στα συνημμένα διαγράμματα, να την γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία μας, προκειμένου για την έκδοση κατ΄αυτών των επιβαλλόμενων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης, καθώς και την λήψη λοιπών ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας και αποκατάστασης του κοινοχρήστου χαρακτήρα του θαλασσίου χώρου. Άλλως τα Πρωτόκολλα Κατεδάφισης, θα εκδοθούν κατ΄αγνώστων και με τα έξοδά τους θα επιβαρυνθεί το Ελληνικό Δημόσιο.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Ανάχωμα 6

Ανάχωμα 7

ID: 25064
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο