ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φωκίδας. Καλεί βάσει της παρ 3 του άρθρου 27 του Ν.2971/2001, όποιον γνωρίζει τα στοιχεία ταυτότητας, εκείνου που προέβη στην κατασκευή δύο σιδερένιων παράλληλων ράβδων μήκους 13 μ. η καθεμία, εντός του αιγιαλού και του θαλάσσιου χώρου, στην παραλιακή περιοχή της θέσης “Αράπης ” Γαλαξιδίου, του Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας, να τα γνωστοποιήση στην Υπηρεσία μας στη διεύθυνση Σταλλού 9,ΑΜΦΙΣΣΑ, 33100, ΤΗ. 2265029464

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 13-03-2023

ID: 6788
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο