Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών προκηρύσσουν τη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (παρ. 1 και 2 του άρθρου 111 του ν. 4622/2019).

Επισυνάπτεται η προκήρυξη

Επισυνάπτεται η αίτηση υποψηφιότητας

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο