ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – Το Βαρβάκειο Ίδρυμα προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση είκοσι τριών (23) υποτροφιών εσωτερικού κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, που θα δοθούν σε βάρος των εσόδων του Ιδρύματος.

prokirixi 2014-2015

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο