Πρόγραμμα δημοπρασιών ομολόγων β’ εξαμήνου 2023

Ημερ/νία Δημοπρασίας

Τίτλος

Νέα έκδοση ή Επανέκδοση

 

19 Ιουλίου 2023

Δημοπρασία ΟΕΔ

Επανέκδοση

20 Σεπτεμβρίου 2023

Δημοπρασία ΟΕΔ

Επανέκδοση

18 Οκτωβρίου 2023

Δημοπρασία ΟΕΔ

Επανέκδοση

15 Νοεμβρίου 2023

Δημοπρασία ΟΕΔ

Επανέκδοση

 Το ανωτέρω πρόγραμμα δημοπρασιών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτελεί μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2023, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Ο ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώνει την τελική απόφασή του αναφορικά με (i) τη διενέργεια της προγραμματισμένης δημοπρασίας (ii) το ISIN  των εκδόσεων ΟΕΔ που θα δημοπρατηθούν και (iii) το ύψος των  δημοπρατούμενων ποσών, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία εκάστης δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πληροφόρηση από την ομάδα των  Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο