Πρόγραμμα δημοπρασιών ομολόγων Α’ Εξαμήνου 2024

 

Ημερ/νία Δημοπρασίας
Τίτλος
 Νέα έκδοση ή Επανέκδοση 
17 Ιανουαρίου 2024 Δημοπρασία ΟΕΔ Επανέκδοση
14 Φεβρουαρίου 2024 Δημοπρασία ΟΕΔ Επανέκδοση
20 Μαρτίου 2024 Δημοπρασία ΟΕΔ Επανέκδοση
17 Απριλίου 2024 Δημοπρασία ΟΕΔ Επανέκδοση
22 Μαΐου 2024 Δημοπρασία ΟΕΔ Επανέκδοση
19 Ιουνίου 2024 Δημοπρασία ΟΕΔ Επανέκδοση

 

Το ανωτέρω πρόγραμμα δημοπρασιών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτελεί μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2024, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Ο ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώνει την τελική απόφασή του αναφορικά με (i) τη διενέργεια της προγραμματισμένης δημοπρασίας (ii) το ISIN  των εκδόσεων ΟΕΔ που θα δημοπρατηθούν και (iii) το ύψος των  δημοπρατούμενων ποσών, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία εκάστης δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πληροφόρηση από την ομάδα των  Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο