ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ» της 7.01.2016 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο