ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ , ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Γ.Ν ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο