Πίνακας υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση καταστήματος 78,70 τ.μ. με πατάρι 29,80 τ.μ. στην οδό Σουρμελή 2 στην Αθήνα ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Νατάν Ναχμία

Πίνακας υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση καταστήματος 78,70 τ.μ. με πατάρι 29,80 τ.μ. στην οδό Σουρμελή 2 στην Αθήνα ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Νατάν Ναχμία Νατάν Ναχμία πίνακας προσφορών

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο