ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 19 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥ

ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΑΜΙΛΤΟΝ 6δ, 10 434 ΑΘΗΝΑ 210 82 18 610 fax 210 82 18 510 Email:matalas@hol.gr Home Page: www.matalas-foundation.gr Αθήνα 10-11-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος με στοιχεία Β212 επί της οδού Κοδριγκτώνος 19- Αθήνα

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΑΦΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1. Μαρία Λυσικάτου του Νικολάου 048034631 467/5-11-2015 500,00 ΕΥΡΩ

Για το Ίδρυμα Ο Γενικός Διευθυντής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΑΛΑΣ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο