ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ , 25 τ.μ , ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ , ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΣΥΡΛΗ -ΕΛΕΝΗΣ ΣΥΖ. ΛΕΣΛΙ ΦΙΛΙΠΣΟΝ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο