Πίνακας υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση διαμερίσματος 63 τ.μ., 3ου ορόφου που βρίσκεται στην οδό Ολύμπου 109, στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Τσώπρου που διαχειρίζεται το Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης

Πίνακας υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση διαμερίσματος 63 τ.μ., τρίτου ορόφου, που βρίσκεται στην οδό Ολύμπου 109, στη Θεσσαλονίκη, Ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Τσώπρου που διαχειρίζεται το Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης  Πίνακας υποβολής προσφορών Κωνσταντίνου Τσώπρου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο