Πίνακας υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση χέρσου αγροτεμαχίου , επιφ. 53.965,68 τ.μ. , που βρίσκεται στη θέση “Μακαρία” ή “Λιγδού” της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης του Δ. Μεσσήνης – Ιδιοκτησίας του “Μαυροείδειου Κληροδοτήματος”

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο