Πίνακας υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση αγρού 6.625 τ.μ. στη θέση Λυκόπια, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Κων/νου Τσαρούχη

Πίνακας υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση αγρού 6.625 τ.μ. στη θέση Λυκόπια, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Κων/νου Τσαρούχη που διαχειρίζεται ο Δήμος ΑλεξάνδρειαςΠίνακας Υποβολής Προσφορών Κ ΤΣΑΡΟΥΧΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο