ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 2015-2016 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ

Το Κληροδότημα Αποστόλου Σημαντήρη ανακοινώνει τον πίνακα προσφορών για την κατ’ αποκοπή πώληση ελαιοκάρπου των κτημάτων της Αχλαδερής Λέσβου περιόδου 2015-2016.

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 2015-2016 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο