ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΔΙΒΟΛΟ” ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΝΔΡΑ

Το Ίδρυμα Πέτρου Μάνδρα υποβάλει τον πίνακα προσφορών για τη μίσθωση του ελαιοκτήματος στη θέση “Δίβολο” στα Λουτρά Λέσβου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΔΙΒΟΛΟ” ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΝΔΡΑ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο