ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2015-2016 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΚΟΡΔΑ

Το Κληροδότημα Γρηγ. Χατζηπαναγιώτου Σκορδά ανακοινώνει πίνακα προσφορών για την εκποίηση του ελαιοκάρπου εσοδείας 2015-2016.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΚΟΡΔΑ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο