ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο