ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΕ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ Φ. Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (2 Ιουνίου 2015). Προτάσεις και στοιχεία υποψηφίων μισθωτών για το κατάστημα της Εμμ. Μπενάκη αρ. 11 και Γαμβέττα αρ. 2, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Γεωργίου Πολίτη που διαχειρίζεται

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο