ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΑΙΓΙΟΥ

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο