Περίληψη διακήρυξης Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Τμημάτων Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Τρίπολης και Αδειών Διαμονής στο Ν. Aρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. .

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΝ 04/07/2023 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00Π.Μ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ (ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 36, 3ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2713 611 106.

Σχετικά αντικείμενα:
ΩΧΟΟΗ-Ξ84
ΨΒΞΧΗ-ΙΚΞ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο