Περίληψη διακήρυξης Β’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Τμημάτων Διοικητικού – Οικονομικού Αρκαδίας και Πληροφορικής στο Ν. Αρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. .

Περίληψη διακήρυξης Β΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου  για τη συστέγαση των Τμημάτων Διοικητικού – Οικονομικού Αρκαδίας και Πληροφορικής στο Ν. Αρλαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι..

Διεξαγωγή στις 17/01/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας στην Τρίπολη, (Ουάσιγκτον 36, 3ος όροφος, τηλ. 2713 611 106).

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο