Περίληψη διακήρυξης Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των : α. Τμήμα Αδειών Διαμονής Θεσπρωτίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας & β. Τμήμα ιθαγένειας Θεσπρωτίας της Γενικής Γραμματέας Ιθαγένειας – Δ/νσης Ιθαγένειας Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Β’ Επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των: α. Τμήμα Αδειών Διαμονής Θεσπρωτίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας & β. Τμήμα ιθαγένειας Θεσπρωτίας της Γενικής Γραμματέας Ιθαγένειας – Δ/νσης Ιθαγένειας Ηπείρου  – Δυτ. Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα (αρχείο 1 & αρχείο 2)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο