Περίληψη διακήρυξης Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σκιάθου

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί β ‘ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28.03.2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) και τους όρους της υπ’ αριθ.: 4475 ΕΞΕ 2024/ 16.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΑΓΘΗ-Ω02) διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σκιάθου.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο