Περίληψη Διακήρυξης Β’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη Στέγαση του ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ (Δασαρχείου Αιγίου – ΑΔΠΔΕ&Ι)

Η προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αχαϊας διακηρύττει ότι διενεργείται Β’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Ακράτας, στο κέντρο της πόλης της Άνω Ακράτας Δήμου Αιγιάλειας, σε σημείο που να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών ως και η ομαλή κίνηση και η ευχερής στάθμευση των οχημάτων τους.

Η μίσθωση αρχίζει από την εγκατάσταση της Υπηρεσίας και λήγει μετά δώδεκα (12) έτη, η δε δημοπρασία θα διενεργηθεί την 27.02.2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα από 09.30π.μ έως 10.00π.μ. στα Γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας (Γούναρη 11 Α , 1ος όροφος )

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο