Περίληψη διακήρυξης Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου Π.Ε. Αργολίδας του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Ναύπλιο.

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αργολίδας διακηρύσσει ότι στις 25-07-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αργολίδας (Β. Χάλη 9, Ναύπλιο), θα διεξαχθεί η Β’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου Π.Ε. Αργολίδας του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Ναύπλιο.

Σχετικά αντικείμενα:

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
2023-05-16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 914ΛΗ-ΟΑΥ.pdf
2023-07-06 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ-67ΩΑΗ-ΗΦ6.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο