Περίληψη Διακήρυξης Β’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη Στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δυτικής Ελλάδας

Η Προϊσταμένη Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αχαΐας διακηρύσσει ότι διενεργείται Β’ επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στην πόλη των Πατρών, σε κεντρικό σημείο και κατά το δυνατόν εντός του ιστορικού και εμπορικού κέντρου, για τη στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Τουρισμού.

Η μίσθωση αρχίζει από την εγκατάσταση της Υπηρεσίας και λήγει μετά δώδεκα (12) έτη, η δε δημοπρασία θα διενεργηθεί την 21.02.2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα από 09.00π.μ έως 09.30π.μ. στα Γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αχαϊας (Γούναρη 11 Α , 1ος όροφος ).

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο