Περίληψη διακήρυξης Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης του ΥΠΠΟ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης διακηρύττει ότι στις 7-9-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00-11:00 στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης (δ/νση: Μεσολογγίου 13, Ξάνθη) θα διενεργηθεί η Β’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 (Α’ 76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου προκειμένου να στεγαστεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης του Υπουργείου Πολιτισμού.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο