ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β’ ΕΠΑΝ/ΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Σχετικά αντικείμενα:
9ΚΑΗΗ-ΦΝΧ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο