ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ α.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ & β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διακηρύττει ότι

Διενεργείται Β΄ επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Αυτοτελών γραφείων α) Επιμελητών Ανηλίκων και β) Κοινωνικής Αρωγής με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ:ΨΨΟΧΗ-Χ0Ι.

Η  Β΄ επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 14/10/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11.30π.μ. έως 12.00π.μ. στο κτίριο των γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Γούναρη 11Α, 26110 Πάτρα.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο