Περίληψη διακήρυξης Β΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αργολίδας διακηρύσσει ότι την 20-02-2019 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ θα διεξαχθεί, στο Ναύπλιο και στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αργολίδας, η 2η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση της Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου.

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο