ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Α ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο