Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Μαγνησίας

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί α’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28.03.2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) και τους όρους της υπ’ αριθ.: 4140 ΕΞΕ 2024/ 15.01.2024 (ΑΔΑ: ΨΦΞ9Η-Β7Ρ) διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Μαγνησίας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο