ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Ν ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Ν ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο