ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΕΠΑΝΑΛΉΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΕΠΑΝΑΛΉΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2ΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο