ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΕΠΑΝΑΛΉΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΕΠΑΝΑΛΉΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο