ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΊ ΤΗΝ 23-02-2022 ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00Π.Μ ΕΩΣ 11.00Π.Μ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο