ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Γ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Γ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης

Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

διακηρύσσει ότι:

την 08-06-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. θα διεξαχθεί, στην

Τρίπολη και στα γραφεία του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας

Αρκαδίας, η 3η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου

κατάλληλου για τη στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Χημικής Υπηρεσίας

Τρίπολης σύμφωνα με τους παρακάτω όρους

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο