Περίληψη Διακήρυξης Γ’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας.

Περίληψη Διακήρυξης Γ’  Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου γαι τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας.  Διεξαγωγή στις 15-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής  Υπηρεσίας Αρκαδίας (Ουάσιγκτον 36, Τρίπολη, τηλ. 2713 611 106).
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο