Περίληψη διακήρυξης Γ’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Φούρνων Ν. Σάμου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Σάμου διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 10-11-2023 θεωρημένης αρχικής μας διακήρυξης (ΑΔΑ:63Σ4Η-ΤΤΣ) για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Φούρνων Ν. Σάμου.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο