Διακήρυξη Δ’ επαναληπτικής δημοπρασίας για την στέγαση Τμημάτων στο Ν. Aρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

O προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας διακηρύσσει ότι την 21/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., θα διεξαχθεί, στην Τρίπολη και στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας, η Δ’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλο για τη συστέγαση των Τμημάτων Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Τρίπολης και Αδειών Διαμονής στο Ν. Aρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο