Περίληψη διακήρυξης B’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του τμήματος Αδειών Διαμονής της Απ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου στο Ν. Αργολίδας στο Ναύπλιο.

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αργολίδας διακηρύσσει ότι στις 25-07-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αργολίδας (Β. Χάλη 9, Ναύπλιο), θα διεξαχθεί η Β’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του τμήματος Αδειών Διαμονής της Απ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου στο Ν. Αργολίδας στο Ναύπλιο.

Σχετικά αντικείμενα:
2023-07-06 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΨΛΙΙΗ-ΚΟ5.pdf
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.pdf
2023-05-16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΨΒΨΨΗ-ΚΑΟ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο