Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Τμημάτων Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Τρίπολης και Αδειών Διαμονής στο Ν. Aρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. .

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 07/06/2023 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 36, 3ος ΟΡΟΦΟΣ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ 2713 611106.

Σχετικά αντικείμενα:
9ΡΑΦΗ-Θ7Φ
ΨΒΞΧΗ-ΙΚΞ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο