Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τελωνείου Μήλου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων Α’ διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 11/7/2023 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:ΨΛ41Η-Ν42) για τη στέγαση του Τελωνείου Μήλου.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται ο κτιριολογικός πίνακας

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο