ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ του Γραφείου Συντονιστή Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος με έδρα στην Πάτρα, της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτ. Ελλάδας, Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Αχαϊας, ΠΕ.Κ.Ε. Δυτ. Ελλάδας και του Κλιμακίου 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Πατρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ του

Γραφείου Συντονιστή Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος με έδρα στην Πάτρα, της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτ. Ελλάδας, Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Αχαϊας, ΠΕ.Κ.Ε. Δυτ. Ελλάδας και του Κλιμακίου 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Πατρών

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο