Περίληψη διακήρυξης A’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Δωδεκανήσου

Στις 02-07-2024 ημέρα Τρίτη και περί ώρα 11:00 π.μ. έως και 12:00 μ.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, η Πρώτη (Α’) Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία για ενοικίαση ενός ιδιωτικού ακινήτου προς στέγαση του Γραφείου Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Δωδεκανήσου στη νήσο Ρόδο με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00 €). Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 81,87 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 59,38 τ.μ., αρχειακούς (αποθηκευτικούς) χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 22,50 τ.μ.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο