Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Πύλου

Διενεργείται α’ επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Πύλου Μεσσηνίας, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ 9ΘΥ8Η-Ξ8Π.

Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο