Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Πατρών του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αχαΐας διακηρύττει ότι διενεργείται Α’ επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Πατρών του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ: 9ΨΣΒΗ ΖΕΦ.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο