Περίληψη διακήρυξης Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δικαστικού Γραφείου Βόλου

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Α’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) και τους όρους της υπ’ αριθ.: 61817 ΕΞΕ 2023/ 21.06.2023 (ΑΔΑ: ΨΤΑ3Η-ΣΟΟ ) διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δικαστικού Γραφείου Βόλου.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο